Cum se realizează o expertiză tehnică în construcții?

Cum se realizează o expertiză tehnică în construcții?

Cum se realizează o expertiză tehnică în construcții: Relevare și investigare pentru realizarea expertizelor tehnice

Studii conexe atunci când se realizează o expertiză tehnică

Când se realizează o expertiza tehnică în construcții, aceasta implică următoarele studii conexe:
1 – releveu de arhitectură – se fac măsurători, schițe și fotografii la fața locului, iar apoi, în biroul de proiectare se întocmesc planșe de arhitectură cu imobilul studiat – plan de situație cu vecinătățile planuri pentru fiecare nivel, plan de învelitoare, secțiuni și fațade.
2 – în cazul în care doriți și modificări de compartimentare interioară, ori mansardare cu sau fără modificarea șarpantei, extinderi ș.a. le stabiliți cu arhitectul în această etapă.
3 – solicitarea la primăria de sector, ori la primăria capitalei după caz, a certificatului de urbanism.
4 – în cazul în care clădirea este monument istoric se întocmește și un studiu istoric. Poate fi nevoie și dacă este doar alipită la calcan, ori în imediata vecinătate a unui monument istoric.
5 – studiul geotehnic – se realizează prin cercetări ale documentațiilor din zonă, dezveliri de fundație la fața locului – pentru a determina adâncimea de fundare și modul de alcătuire al fundațiilor – unul sau două foraje geotehnice efectuate pe amplasament – pentru determinarea capacității portante a terenului de fundare.
6 – încercări pentru determinarea rezistenței la compresiune ale zidăriei – se extrag câte 1 cărămidă de la fiecare nivel și o probă de mortar și se determină, în laboratorul de încercări, rezistența la rupere pentru cărămizi, respectiv compoziția mortarului. În cazul în care există elemente din beton armat se efectuează determinări la fața locului pentru a afla rezistența betonului, dimensiunile și pozițiile armăturilor din oțel.
7 – în paralel pe suportul oferit de releveul de arhitectură se notează avariile imobilului – fisuri și crăpături la pereți, în jurul golurilor de uși și ferestre, înclinări ale balcoanelor, coșuri de fum, degradări ale planșeelor etc.
8 – pe baza concluziilor cercetărilor de mai sus, în biroul de proiectare, se întocmește expertiza tehnică. Expertiza tehnică indică clasa de risc seismic în care se încadrează construcția și măsurile de consolidare propuse. Dacă se efectuează modificări ale compartimentării interioare, extinderi, supraetajări – expertiza tehnică va indica soluțiile structurale pentru realizarea acestora.
9 – pentru obținerea avizelor – monumente istorice – dacă este cazul, Inspectoratul de Stat în Construcții și în final Autorizația de Construire o să mai aveți nevoie de proiecte pe specialități – arhitectură, structura de rezistență și instalații.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.