Expertize tehnice structurale pentru consolidare și restaurare clădiri de patrimoniu și monumente istorice

Consolidare/Restaurare

Expertize tehnice structurale pentru consolidare/restaurare la clădiri existente și monumente istorice

Soluția tehnică pentru consolidare/restaurare va urmări prezervarea acelor elemente constructive valoroase.

Pentru consolidare/restaurare, proiectul tehnic pentru structura de rezistență detaliază soluția propusă de expertul tehnic atestat. În raportul de expertiză sunt evaluate starea tehnică a construcției. Raportul determină riscul seismic. Nu în ultimul rând, expertiza tehnică indică intervențiile optime.

Expertize Tehnice pentru Consolidare/Restaurare clădiri existente

Expertiza tehnică structurală de consolidare/restaurare pornește de la o serie de investigații tehnice. Acestea sunt realizate insitu (la fața locului):

  • Studiul geotehnic – care arată calitatea terenului de fundare
  • Sondaje la fundații – care relevă adâncimea și materialele de construcții din care sunt realizate fundațiile clădirii care va fi supusă lucrărilor de consolidare/restaurare
  • Decopertări pentru identificarea materialelor folosite, structurii planșeelor (lemn, beton armat, bolțișoare din cărămizi)
  • Extragerea unor probe de materiale (cărămizi, mortar, beton) și testarea lor distructivă în laborator.
  • Releveul clădirii, inclusiv releveul avariilor.

Cu toate aceste date, structura de rezistență este verificată prin calcul structural pentru a fi determinat gradul de asigurare seismică.

În funcție de tipurile de avarii, de tehnologiile constructive și de gradul de asigurare seismică, raportul de expertiză tehnică propune două soluții de intervenție, una minimală, alta maximală.

Prevederile și soluțiile tehnice stabilite de expertul tehnic în raportul de expertiză tehnică sunt obligatorii pentru inginerul care va realiza proiectul de structuri. Mai mult, proiectul va trebui să fie însușit de expertul tehnic, pe lângă verificatorul de proiecte, fiecare planșă urmând a fi ștampilată și contrasemnată de expert.


Intervențiile asupra unor construcții existente trebuie să aducă acea clădire la nivelul de asigurare seismică similar unei construcții noi. Altfel spus, construcția va  respecta prevederile normativelor de proiectare în vigoare.

Foarte rar intervențiile de consolidare/restaurare nu propun și alte modificări. O clădire  veche adesea nu este suficient de funcțională. De aceea, multe proiecte de consolidare/restaurare includ și alte intervenții: recompartimentări, extinderi, modernizări. De asemenea, intervențiile structurale pot afecta și funcționalitatea clădirii. Ele pot micșora spații vitale, ca cele de evacuare.

Este firesc așadar ca orice intervenții să fie realizate sub coordonarea unui arhitect. Acesta va urmări ca lucrările să nu afecteze buna funcționalitate a clădirii. De asemenea, sunt și alte exigențe de proiectare care vor trebui urmărite. Acestea sunt siguranța în exploatare, siguranța la foc, protecția mediului, igiena și sănătatea oamenilor etc…