Ce este o expertiză tehnică în construcții

Ce este o expertiză tehnică în construcții?

Intervențiile la construcțiile existente pot pune în pericol rezistența și stabilitatea lor, fie direct, fie în timpul realizării lucrărilor.

Din acest motiv, legislația românească în construcții impune ca astfel de lucrări să fie realizate sub îndrumarea unui inginer structurist cu experiență, numit expert tehnic. Această conlucrare are loc din faza de investigare și relevare a construcțiilor existente, proiectare și execuție.Ce este o expertiză tehnică în construcții

Ce este un expert tehnic atestat

Experții tehnici sunt atestați de Ministerul Dezvoltării Regionale (fost Minister al Lucrărilor Publice) în urma unui examen de atestare. Acesta trebuie să aibă o experiență de minim 14 ani în proiectare.

Pentru proiectele care presupun intervenții la construcții existente, soluția de intervenție structurală este stabilită de expertul tehnic într-un referat de expertiză tehnică.

Când este necesară o expertiză tehnică structurală

Expertizele se fac în următoarele cazuri:

  • Consolidarea clădirilor existente
  • Restaurarea clădirilor existente, inclusiv a celor clasate ca monumente istorice. În acest ultim caz, expertiza trebuie însușită și de un specialist atestat de Ministerul Culturii.
  • Etajarea sau mansardarea unor construcții existente.
  • Extinderea, demolarea parțială sau totală a clădirilor de orice fel.
  • Modernizarea, modificarea sau schimbarea funcțiunii clădirilor existente.
  • Realizarea unor construcții noi în vecinătatea unor clădiri existente, pentru care există pericolul ca prin lucrările efectuate să se pună în pericol stabilitatea și rezistența acestora.