Cum se realizează o expertiză tehnică în construcții?

Cum se realizează o expertiză tehnică în construcții?

Cum se realizează o expertiză tehnică în construcții: Relevare și investigare pentru realizarea expertizelor tehnice

Studii conexe atunci când se realizează o expertiză tehnică

Când se realizează o expertiza tehnică în construcții, aceasta implică următoarele studii conexe:
1 – releveu de arhitectură – se fac măsurători, schițe și fotografii la fața locului, iar apoi, în biroul de proiectare se întocmesc planșe de arhitectură cu imobilul studiat – plan de situație cu vecinătățile planuri pentru fiecare nivel, plan de învelitoare, secțiuni și fațade.
2 – în cazul în care doriți și modificări de compartimentare interioară, ori mansardare cu sau fără modificarea șarpantei, extinderi ș.a. le stabiliți cu arhitectul în această etapă.
3 – solicitarea la primăria de sector, ori la primăria capitalei după caz, a certificatului de urbanism.
4 – în cazul în care clădirea este monument istoric se întocmește și un studiu istoric. Poate fi nevoie și dacă este doar alipită la calcan, ori în imediata vecinătate a unui monument istoric.
5 – studiul geotehnic – se realizează prin cercetări ale documentațiilor din zonă, dezveliri de fundație la fața locului – pentru a determina adâncimea de fundare și modul de alcătuire al fundațiilor – unul sau două foraje geotehnice efectuate pe amplasament – pentru determinarea capacității portante a terenului de fundare.
6 – încercări pentru determinarea rezistenței la compresiune ale zidăriei – se extrag câte 1 cărămidă de la fiecare nivel și o probă de mortar și se determină, în laboratorul de încercări, rezistența la rupere pentru cărămizi, respectiv compoziția mortarului. În cazul în care există elemente din beton armat se efectuează determinări la fața locului pentru a afla rezistența betonului, dimensiunile și pozițiile armăturilor din oțel.
7 – în paralel pe suportul oferit de releveul de arhitectură se notează avariile imobilului – fisuri și crăpături la pereți, în jurul golurilor de uși și ferestre, înclinări ale balcoanelor, coșuri de fum, degradări ale planșeelor etc.
8 – pe baza concluziilor cercetărilor de mai sus, în biroul de proiectare, se întocmește expertiza tehnică. Expertiza tehnică indică clasa de risc seismic în care se încadrează construcția și măsurile de consolidare propuse. Dacă se efectuează modificări ale compartimentării interioare, extinderi, supraetajări – expertiza tehnică va indica soluțiile structurale pentru realizarea acestora.
9 – pentru obținerea avizelor – monumente istorice – dacă este cazul, Inspectoratul de Stat în Construcții și în final Autorizația de Construire o să mai aveți nevoie de proiecte pe specialități – arhitectură, structura de rezistență și instalații.
Ce este o expertiză tehnică în construcții

Ce este o expertiză tehnică în construcții?

Intervențiile la construcțiile existente pot pune în pericol rezistența și stabilitatea lor, fie direct, fie în timpul realizării lucrărilor.

Din acest motiv, legislația românească în construcții impune ca astfel de lucrări să fie realizate sub îndrumarea unui inginer structurist cu experiență, numit expert tehnic. Această conlucrare are loc din faza de investigare și relevare a construcțiilor existente, proiectare și execuție.Ce este o expertiză tehnică în construcții

Ce este un expert tehnic atestat

Experții tehnici sunt atestați de Ministerul Dezvoltării Regionale (fost Minister al Lucrărilor Publice) în urma unui examen de atestare. Acesta trebuie să aibă o experiență de minim 14 ani în proiectare.

Pentru proiectele care presupun intervenții la construcții existente, soluția de intervenție structurală este stabilită de expertul tehnic într-un referat de expertiză tehnică.

Când este necesară o expertiză tehnică structurală

Expertizele se fac în următoarele cazuri:

  • Consolidarea clădirilor existente
  • Restaurarea clădirilor existente, inclusiv a celor clasate ca monumente istorice. În acest ultim caz, expertiza trebuie însușită și de un specialist atestat de Ministerul Culturii.
  • Etajarea sau mansardarea unor construcții existente.
  • Extinderea, demolarea parțială sau totală a clădirilor de orice fel.
  • Modernizarea, modificarea sau schimbarea funcțiunii clădirilor existente.
  • Realizarea unor construcții noi în vecinătatea unor clădiri existente, pentru care există pericolul ca prin lucrările efectuate să se pună în pericol stabilitatea și rezistența acestora.