Expertize Tehnice în Construcții

Întreabă un expert tehnic în construcții! - Expertize Tehnice în Construcții

 

Expertize tehnice în construcții. De ce sunt necesare?

Riscul ca o intervenție asupra unei clădiri să facă mai mult rău decât bine este foarte mare. De aceea sistemul calității în construcții legiferat în România include titlul de Expert tehnic atestat.

Expertizarea tehnică a construcțiilor este obligatorie de fiecare dată când se aduc modificări unei clădiri. Expertul este singurul specialist care poate stabili dacă structura de rezistență este sau nu afectată de intervenții, sau dacă o structură de rezistență prezintă sau nu un risc seismic.

Consolidare / Restaurare

Expertize tehnice structurale pentru consolidare și restaurare clădiri de patrimoniu și monumente istorice

Proiectul tehnic pentru structura de rezistență detaliază soluția propusă de expertul tehnic atestat. În raportul de expertiză sunt evaluate starea tehnică și riscul seismic și se indică intervențiile optime. >>>>>>>>>

Extindere / Modernizare

Expertize tehnice structurale pentru extindere, etajare, mansardare, modernizare construcții existente

Tot expertul este cel care stabilește modul în care noua structură de rezistență și cea existentă conlucrează, sau dacă ele nu trebuie să interacționeze. >>>>>>>

Soluții de alipire la calcan

Expertize tehnice structurale pentru construcții cu alipire la calcan

Alipirea la calcan executată greșit poate duce la avarierea gravă a clădirii vecine. Prin expertiza tehnică se indică soluția pe care proiectantul de specialitate o va folosi. >>>>>>>

 

Investigații tehnice

Expertizele tehnice în construcții se realizează pornind de la investigarea atentă a clădirii. Pentru expertiză se realizează releveu clădirii (măsurarea sa) și al avariilor observate, studiu geotehnic pentru a se evidenția calitatea terenului de fundare și investigarea tipului de structură, precum și al calității materialelor folosite. Investigațiile pot include decopertări, prelevări de probe de materiale și teste distructive pe acestea, sau/și investigarea în șantier a calității acestora prin diverse teste. >>>>>>